VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN
B1: Truy cập Safari
B2: Gõ 789BET truy cập Website
B3: Chọn tiện ích của Iphone
B4: Chọn thêm màn hình chính
B5: Chọn Nút Thêm
B6: App 789BET ngoài màn hình.
Chăm Sóc Khách Hàng